Szkolenia Team Building - Gry

Szkolenia Team Building - Gry

Gry wprowadzają uczestników w alternatywny świat wybranej tematyki pozwalając pogłębić poprzez ćwiczenia kompetencje interpersonalne i umiejętności współpracy grupowej w angażujących, sprzyjających rozwojowi warunkach.

Gry obejmują obszary:

  1. Komunikacji i dzielenia się wiedzą
  2. Asertywność w sytuacjach zawodowych
  3. Zapobiegania konfliktom interpersonalnym
  4. Twórczego i efektywnego rozwiązywania problemów w zespole.

Celem gry jest:

  • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie uczestniczenia i kierowania pracą zespołu
  • Pogłębienie wiedzy o współpracownikach w celu zbudowania relacji sprzyjającej większej wydajności pracy.