Szkolenia Komunikacja

Szkolenia Komunikacja

Komunikowanie z elementami programowania neurolingwistycznego (NLP).

Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie grupami pracowniczymi, osób odpowiedzialnych za kontakty z klientami, w tym również urzędników, pracowników sektorów PR, marketingowych oraz HR, a także do przedstawicieli handlowych.

Program szkolenia:

 1. Znaczenie tzw. Aktywnego słuchania w komunikowaniu
 2. Kodowanie, czyli rzecz o zapamiętywaniu i przetwarzaniu informacji
 3. Zasady i przebieg procesu porozumiewania się
 4. Diagnostyka kłamstwa przy zastosowaniu technik NLP
 5. Budowanie porozumienia – nawiązanie i utrzymanie kontaktu

Cele szkolenia:

 1. Diagnostyka i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia
 2. Uformowanie czynności nawykowych niezbędnych w procesie pozyskiwania informacji
 3. Kształtowanie kompetencji decentracji interpersonalnej, czyli oceny sytuacji z perspektywy osób w niej uczestniczących
 4. Zapoznania uczestników szkolenia z regułami neuropsychologicznymi kodowania i interpretowania informacji ( w tym informacji zwrotnej)
 5. Kształtowanie umiejętności dotyczących projektowania skutecznego komunikatu perswazyjnego
 6. Praktyczny poradnik opanowania emocji awersyjnych przy zastosowaniu technik z obszaru programowania neurolingwistycznego

Korzyści dla uczestnika szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności analizy i kontroli własnych zachowań komunikacyjnych oraz umiejętnego obserwowania i interpretowania zachowań partnera.
 • Doskonalenie kompetencji z zakresu komunikacji perswazyjnej (czyli skutecznego przekazywania), a także nabycie praktycznych umiejętności przekazywania informacji z zastosowaniem NLP.

Korzyści biznesowe dla firmy:

 • Wykształcenie w uczestnikach szkolenia kompetencji z zakresu sprawnego posługiwania się technikami skutecznego –precyzyjnego i intencjonalnego - komunikowania